Weer-klank, Pianoparels

Welkom op de website van

Weer-klank, Pianoparels

Zoals beloofd zullen we vanaf 30 november de gefilmde recitals online zetten. U kan deze recitals steeds bekijken via de onderstaande link naar ons youtube kanaal. Onderaan vindt u ook het schema van alle data waarop de recitals openbaar worden gezet.  We laten onze crowdfunding doorlopen tot en met de laatste filmpjes op 28 december. Het live-concert zal doorgaan op 24 april 2021 in de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare om 20u.


As promised we are publishing our filmed recitals from November 30. You can watch these recitals via the link to our Youtube channel below.  There you also find the order in wich all recitals will be published.  You can still participate in our crowdfunding till December 28. The live-concert will take place on April 24th 2021 in the chapel Onze-Lieve-Vrouw of Kerselare at 20h.


Comme prévu nous publions nos récitals filmés à partir du 30 novembre.  En utilisant le lien Youtube ci dessous vous pourrez toujours regarder ces récitals.  Vous y trouverez également les dates de publication des autres récitals.  Il est aussi possible de participer encore au crowdfunding jusqu’au 30 novembre. Le concert live aura lieu le 24 avril 2021 dans le chapelle Onze-Lieve-Vrouw de Kerselare à 20h.


  • 30/11 19.30u: Simon-Pierre Pollin – Aude Van de Keere
  • 7/12 19.30u: Clara Strobel – Alexander Declercq
  • 14/12 19.30u: Yanna Penson – Alexandros Sarakenidis
  • 21/12 19.30u: Julie Noiret – Thor Rzoska
  • 28/12 19.30u: Erwin Deleux – Jan Lust


Wat is Weer-klank, Pianoparels?


Het opzet is om 10 pianisten een mini-recital van 30’ te laten spelen, dat ook gefilmd wordt.  Dit willen we later kosteloos met het grote publiek delen via de grote multimediakanalen en sociale media.  Op deze wijze worden deze filmpjes een visitekaartje voor de kunstenaars.  We hebben dan ook elke pianist de vrije hand gegeven betreffende de invulling van zijn/haar recital.


We streven ernaar om kwalitatief hoogstaand beeld- en klankmateriaal te verspreiden, via You Tube en BRAVA . Hiermee gaat een belangrijke investering gepaard. Dit bedrag kunnen we niet enkel verzamelen aan de hand van het beperkte aantal ingangskaarten, als gevolg van de Corona maatregelen. Daarom doen we een beroep op kunst en cultuur geëngageerd Vlaanderen om via dit crowdfundingplatform ons aan de nodige fondsen te helpen. De netto-opbrengst van dit evenement wordt uiteraard volledig verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.


Het ondersteunen van kunstenaars, van welke  kunsttak dan ook, die in deze corona-tijd elke publieke activiteit geschrapt zagen, is in deze tijden onontbeerlijk. Vandaar dat wij ook aan de jonge beeldende kunstenares Hanne Biesemans gevraagd hebben tijdens de recitals een schets van de spelende pianist te maken.  Het geheel wordt aan elkaar gepraat door actrice Anne-Laure Vandeputte. 


Om de dag veilig te laten verlopen volgens het corona-protocol wordt er steeds een half uur pauze voorzien om rustig van publiek te wisselen en de piano te ontsmetten.  Hierdoor kwamen we snel aan een maximum van 10 recitals. 


Bij de samenstelling van het programma hebben we een aantal zeer getalenteerde jonge pianisten uitgenodigd, die volop bezig zijn hun internationale carrière uit te bouwen: Aude Van De Keere (17 jaar) en Clara Strobel ( 18 jaar), Simon-Pierre Pollin (19 jaar), Alexander Declercq (22 jaar) en Julie Noiret (27jaar).  Zij worden vervoegd door Yanna Penson (30 jaar) en Alexandros Sarakenidis (31 jaar), die hun sporen op internationale wedstrijden en in het concertcircuit reeds verdienden.  Voor de lichtere toets zorgen Thor Rzoska (Musicalafdeling van de Kunsthumaniora Brussel)  en Erwin Deleux (met zijn prijswinnende ‘Silent Songs’).


Waarvoor dient de financiering?


Wij hopen een bedrag van 12.000 € te verzamelen, dat we dan kunnen verdelen onder de 12 jonge artiesten .  


Wie zijn we?


Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijke en professionele leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.


Rotary Wereldwijd

Er zijn 1.220.115 Rotariërs die tot meer dan 200 landen en geografische regio's behoren.

Het ledenbestand van een Rotaryclub is een dwarsdoorsnede van de in een bepaalde gemeenschap aanwezige zakenlieden en mensen uit de vrije beroepen. Overal in de wereld komen de Rotaryclubs wekelijks bijeen. Ze zijn niet politiek, godsdienstig, cultureel, ras- of standgebonden.


Onze visie

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.


Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden.


Het permanente Rotarymotto is: "Service above self."


Rotary club Oudenaarde maakt deel uit van dit wereldwijd netwerken heeft  vooral lokale sociale projecten die passen binne de doelstelling van Rotary International.  Cultuur maakt hiervan ook deel uit !